МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Платформа за забавно yчење
на основните изрази за разговор

Платформа за забавно yчење
на основните изрази за разговор

GJUHA SHQIPE

Një platformë argëtuese për mësimin
e shprehjeve bazike për bisedë

Një platformë argëtuese për mësimin
e shprehjeve bazike për bisedë

TÜRKÇE

Eğlenceli bir şekilde konuşma
için temel kelimeleri öğrenme

Eğlenceli bir şekilde konuşma
için temel kelimeleri öğrenme

СРПСКИ ЈЕЗИК

Забавна платформа за учење
основних конверзацијских израза

Забавна платформа за учење
основних конверзацијских израза

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Платформа за забавно yчење
на основните изрази за разговор

GJUHA SHQIPE

Një platformë argëtuese mësimore
të shprehjeve bazë të bisedës

TÜRKÇE

Eğlenceli bir şekilde konuşma
için temel kelimeleri öğrenme

СРПСКИ ЈЕЗИК

Забавна платформа за учење
основних конверзацијских израза